Sponsoren

Het Drechtsteden Bachkoor heeft de ambitie om meerdere concerten per jaar te geven. Deels is dat op aanvraag, maar het koor wil ook graag eigen concerten organiseren, wat een kostbare aangelegenheid is. Denkt u maar aan het huren van ruimte, professionele musici en solisten en dergelijke. Financiële bijdragen van particulieren en het bedrijfsleven zijn daarbij onmisbaar.

Het Drechtsteden Bachkoor is blij met de financiële steun van:

ING Nederland fonds voor Medewerkers.

Indien u interesse heeft om zich als sponsor aan het Drechtsteden Bachkoor te verbinden, overleggen we graag met u over de voorwaarden waaronder dit gebeurt.
U kunt een mail sturen naar de voorzitter van de Stichting Drechtsteden Bachkoor voor een afspraak en/of verdere informatie. voorzitter@drechtstedenbachkoor.nl.