Bestuur

Riki van Vendeloo, voorzitter

Toen in 2012 het Drechsteden Bachkoor werd opgericht door de stichting Bachfestival Dordrecht was ik meteen enthousiast. De mogelijkheid om het repertoire Van Bach en tijdgenoten te zingen onder een zo respectabele dirigent en tenor heb ik met beide handen aangegrepen. En toen het koor een jaar later verzelfstandigde heb ik mij gemeld voor de functie van voorzitter, omdat ik er een uitdaging in zag en nog altijd zie om het koor mede te ontwikkelen, verbinding te zoeken met andere partijen op het culturele speelveld, nieuwe projecten op touw te zetten, middelen te genereren en invulling te geven aan de doelstelling van educatie, die het koor ook hoog in het vaandel draagt. Om zo Bach’s muziek in de regio Drechtsteden springlevend te houden. Ik voel me bevoorrecht dat ik zowel mag meezingen als besturen en ben trots op de bekendheid die we inmiddels hebben verworven met dat prachtige repertoire.

Hans Kröber, secretaris

Als lid van het Comité van Aanbeveling heb ik al vaak mogen genieten van een uitvoering van het Drechtsteden Bach Koor. De kwaliteit van het koor, en de bezielende en deskundige leiding van de dirigent Nico van der Meel maakten indruk en inspireerde mij. De voorzitter van het bestuur, Riki van Vendeloo, liet ik weten best wat meer te willen doen voor het koor, mocht de vraag zich voor doen.  Dat leidde na enkele oriënterende gesprekken tot mijn benoeming als secretaris van het bestuur. Ik kijk ernaar uit  de komende drie jaar mijn ruime  bestuurlijke ervaring in te mogen zetten om de activiteiten van het koor samen met de collega bestuurders zo goed mogelijk te faciliteren. Dat zie ik als belangrijkste opdracht. Wat goed uitkomt is dat ik in Dordrecht woon en sinds kort wat meer tijd heb omdat ik onlangs met pensioen ben gegaan.

Erna Traanberg, penningmeester

Op mijn tiende nam mijn vader mij voor het eerst mee naar een uitvoering van de Matthäus Passion. Het was in de grote concertzaal van de Doelen, in Rotterdam. Daar zaten we, met z’n tweeën, te wachten tot het concert begon…. Die avond maakte een onuitwisbare indruk op mij. Zo jong als ik was wist ik… dit is iets heel bijzonders. Vanaf die dag heb ik Bach in mijn hart gesloten.

Als architect houd ik mij dagelijks bezig met het vormgeven van de gebouwde wereld om ons heen. In die vormgeving zit een grote verwantschap met hoe ik naar muziek kijk en luister. Compositie en structuren, het optische lijnenspel of notenbeeld, de thematiek, fraseringen, accenten. Ook een muziekstuk is een prachtig ruimtelijk beleving, zeg maar gerust een bouwwerk.

Het zingen in het Drechtsteden Bachkoor is een genot! Als penningmeester zet ik mij graag in voor de groei en kwaliteit van dit gezelschap en haar doelstelling: het stimuleren van educatieve en culturele verbindingen met de Drechtsteden.

Leonoor Lammens, coördinator koorzaken

Al 40 jaar zing ik in diverse koren en sinds 2015 bij het Drechtsteden Bachkoor. Het is heerlijk om deel uit te maken van een groep gevorderde zangers en dan ook nog eens onder de inspirerende leiding van Nico van der Meel. Een repetitie met het DBK vraagt inzet en energie maar geeft ook veel energie. Het voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoeringen spreekt mij zeer aan en is voor mij reden om aan dit proces als koorlid maar zeker ook als bestuurslid een bijdrage te kunnen leveren. Als coördinator koorzaken houd ik mij met name bezig met praktische aspecten zoals de planning van de repetities, de koorbezetting en de organisatie van audities.

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.