Bestuur

Het Drechtsteden Bachkoor is in 2012 opgericht door de Stichting Bachfestival Dordrecht. Doel van het koor is om zoveel mogelijk de schijnwerpers te richten op de muziek van Bach en zijn tijdgenoten. De link met het Bachfestival is er nog steeds. Om de twee jaar is er het grote Bachfestival met een uitgebreid en varieerd programma, waarin ook het Drechtsteden Bachkoor optredens verzorgt. Al of niet in samenwerking met andere koren of musici. Daarnaast nemen we deel aan concerten op uitnodiging of organiseren we zelf concerten, meestal op locaties binnen de regio maar ook daarbuiten. Wij werken met een vaste professionele dirigent, Nico van Meel.

We hebben een klein maar krachtdadig bestuur dat zich actief inzet om de muziek van Bach en zijn tijdgenoten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Het Drechtsteden Bachkoor is een Stichting met ANBI status. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en de manier waarop dat wordt uitgevoerd. De aandachtsgebieden van het bestuur zijn: bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden, algemeen beleid, privacy beleid, muzikaal beleid, financiën, concerten en evenementen, PR activiteiten en communicatie.

Maak hieronder kennis met onze bestuursleden:

 

Riki van Vendeloo, voorzitter

Toen in 2012 het Drechsteden Bachkoor werd opgericht door de stichting Bachfestival Dordrecht was ik meteen enthousiast. De mogelijkheid om het repertoire Van Bach en tijdgenoten te zingen onder een zo respectabele dirigent en tenor heb ik met beide handen aangegrepen. En toen het koor een jaar later verzelfstandigde heb ik mij gemeld voor de functie van voorzitter, omdat ik er een uitdaging in zag en nog altijd zie om het koor mede te ontwikkelen, verbinding te zoeken met andere partijen op het culturele speelveld, nieuwe projecten op touw te zetten, middelen te genereren en invulling te geven aan de doelstelling van educatie, die het koor ook hoog in het vaandel draagt. Om zo Bach’s muziek in de regio Drechtsteden springlevend te houden. Ik voel me bevoorrecht dat ik zowel mag meezingen als besturen en ben trots op de bekendheid die we inmiddels hebben verworven met dat prachtige repertoire.

 

 

Jacqueline van den Berg, secretaris

Ik ben lid van het bestuur van DBK omdat ik het bijzonder vind dat er in Dordrecht en Drechtsteden een kwalitatief goed koor is dat aandacht besteed aan Bach en zijn tijd. De relatie met het Bachfestival Dordrecht is hierbij belangrijk. Het zorgt voor een aantrekkelijk muzikaal aanbod waar vele mensen van kunnen genieten in onze stad en regio. Als secretaris binnen het bestuur wil ik bijdragen aan het zo goed mogelijk organiseren van de activiteiten en de communicatie.

 

Erna Traanberg, penningmeester

Op mijn tiende nam mijn vader mij voor het eerst mee naar een uitvoering van de Matthäus Passion. Het was in de grote concertzaal van de Doelen, in Rotterdam. Daar zaten we, met z’n tweeën, te wachten tot het concert begon…. Die avond maakte een onuitwisbare indruk op mij. Zo jong als ik was wist ik… dit is iets heel bijzonders. Vanaf die dag heb ik Bach in mijn hart gesloten.

Als architect houd ik mij dagelijks bezig met het vormgeven van de gebouwde wereld om ons heen. In die vormgeving zit een grote verwantschap met hoe ik naar muziek kijk en luister. Compositie en structuren, het optische lijnenspel of notenbeeld, de thematiek, fraseringen, accenten. Ook een muziekstuk is een prachtig ruimtelijk beleving, zeg maar gerust een bouwwerk.

Het zingen in het Drechtsteden Bachkoor is een genot! Als penningmeester zet ik mij graag in voor de groei en kwaliteit van dit gezelschap en haar doelstelling: het stimuleren van educatieve en culturele verbindingen met de Drechtsteden.

 

Annelies van Tol, koorzaken

Met veel plezier zing ik sinds de oprichting bij het Drechtsteden Bachkoor; ik vind het fijn om met een groep gevorderde zangers samen te musiceren, onder de vakkundige en inspirerende leiding van Nico van der Meel. Daarbij spreekt mij ook aan dat we streven naar een voortdurende groei en kwaliteitsverbetering m.b.t. de diverse aspecten van de (ensemble)zang. Als bestuurslid Koorzaken houd ik me met name bezig met de koor- en zang-gerelateerde onderwerpen, zoals audities, projectbezetting, en repetitieplanning.