Het koor

Dit projectkoor is een initiatief van het Bach Festival Dordrecht, welke van 14 t/m 23 september 2012 voor de tweede maal plaats heeft gevonden in de historische binnenstad van Dordrecht.

Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op de scholing van amateurzangers en (semi-) professionele zangers. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn directe voorgangers zal in de uitvoeringspraktijk centraal staan. Jaarlijks zullen er drie tot vier kortlopende projecten georganiseerd worden, waarbij op twee zaterdagen gerepeteerd wordt, gevolgd door de presentatie ervan in de vorm van een uitvoering (al dan niet in liturgisch verband) in een van de Drechtsteden.
De uitvoering van het eerste project vond plaats op zondag 16 september 2012 tijdens het Bach Festival Dordrecht.

Het Drechtsteden Bachkoor hoopt de bestaande koorcultuur in de regio te versterken door leden van de koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. De leden van het Drechtsteden Bachkoor vervullen dan ook hun lidmaatschap naast hun huidige lidmaatschap bij een van de koren in de regio Drechtsteden. Er is geen leeftijdsbeperking, echter een auditie maakt deel uit van de selectieprocedure.