15 februari 2019

Concert: Sweelinck in een verdeeld land

De Oud Katholieke parochie van Dordrecht organiseert een project in het kader van 400 jaar synode van Dordrecht. De gemeente Dordrecht gaat 400 jaar Synode van Dordrecht uitgebreid herdenken in de periode november 2018 t/m mei 2019. De componist-organist Jan Pieterszoon Sweelinck staat centraal en zal worden bezien en gehoord in het spanningsveld tussen Katholiek en Gereformeerd. Waar mogelijk wordt de verbinding met de synode duidelijk. Ook van enkele tijdgenoten zal vocale en instrumentale muziek te horen zijn.

 

15 februari 2019 | Aanvang: 20 uur | Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 in Dordrecht

Programma:
Psalmen – J.P. Sweelinck (1562 – 1621)
Orgelmuziek –  J. P. Sweelinck. H. Speuy (1575-1625)
Toelichting vooraf en tussen de onderdelen

Medewerkenden:
Drechtsteden Bachkoor o.l.v. Nico van der Meel
Wouter Blacquière – orgel
Arie Eikelboom – toelichting

Organisatie: Oud Katholieke parochie van Dordrecht

Let op!  Er is beperkt plaatsruimte. 

Kaarten á € 10,- eserveren via cvanzwieten@planet.nl