Welkom

Foto: Marian Vermeeren

Het Drechtsteden Bachkoor is opgericht in 2012 en actief in de regio Drechtsteden. Onder leiding van artistiek leider en dirigent Nico van der Meel zingt het voornamelijk Noord-Europese muziek uit de periode 1600 – 1750, met speciale aandacht voor J. S. Bach en tijdgenoten. Het koor bestaat uit gevorderde amateurs en semi-professionals.

Jaarlijks wordt een aantal projecten uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met andere partijen uit de regio of incidenteel daarbuiten. Aan elk project gaat een kort maar intensief repetitietraject vooraf, waarbij wordt gewerkt aan tekstbegrip en tekstuitspraak, een specialisme van de dirigent. Daarnaast wordt ruim aandacht geschonken aan de muzikale structuur van stukken en de historische achtergrond.

Het eerste project werd uitgevoerd op 16 september 2012 tijdens het Bachfestival Dordrecht. Met het festival wordt een nauwe band onderhouden. Het koor krijgt dan ook altijd een plek in de programmering van het tweejaarlijks Bachfestival.

Hoewel het koor nog maar kort bestaat heeft het inmiddels een trouwe schare fans in de regio.

De kwaliteit van het koor mag zeer hoog genoemd worden, waarbij de kwalificatie semi-professioneel in mij opkomt. 
Het concert voldeed in ruime mate aan de verwachtingen die bij mij gewekt waren door de aanbevelingen van derden.
Het koor zong a capella zeer zuiver, overtuigend, zeer verstaanbaar en stijlbewust.

– Cees van Zwieten, hoofdorganist Oud Katholieke Kerk

Eerstvolgende concert:

Een Pelgrimslied – Grote Kerk Dordrecht,  31 oktober 2021
met Anna Enquist (dichteres, voordrachten) en Cor Ardesch (orgel).
Lees meer …

Gedachtenisdienst in de dorpskerk van Wassenaar, 7 november 2021
Lees meer …

Uitzending RTV Dordrecht 1e Kerstdag 2019

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.